PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Om oss

Frivillig Verdal

Navn: Verdal Frivilligsentral

Eier: Frivillig Verdal SA

Styret:
Anne Nordskag, leder
Anders Bendiksen, nestleder
Johannes Bjørgvik
Veronika Norum
Ragnhild Saxebøl Nordseth (representerer Leksdal Sanitetslag)

Varamedlemmer:
Marn BrenneHva er en Frivilligsentral?

Hva gjør Verdal Frivilligsentral?

Hva kan Verdal Frivilligsentral gjøre for meg og/mitt lag?

Hvorfor vil Verdal kommune ha en frivilligsentral?

Kanskje er dette spørsmål du stiller?
For å gi noen svar:

 Frivilligsentralene har fått  rammer og retningslinjer fra Kulturdepartementet. Rammer i form  av statlig økonomisk støtte som det må søkes om hvert år. Kommunen forplikter seg på å dekke minst 40 % av driftsbudsjettet.

Formålene er:
-at sentralen skal utvikles av de menneskene som knytter seg til sentralen.
-at det skal være en møteplass og kontaktpunkt mellom foreninger/lag, enkeltmennesker og det offentlige.

Videre så skal sentralen ta initiativ til, mobilisere og samordne frivillige aktiviteter.

Frivilligsentralen skal møte lokale behov.

Den skal vektlegge et samspill mellom offentlig og frivillig innsats på områder det er naturlig å samarbeide om.

Verdal frivilligsentral er organisert som et samvirke. Og styret er det øverste organet i samvirket.

I vedtektene for Verdal Frivilligsentral står det blant annet: " Frivilligsentralen skal stimulere til økt lokal frivillighet som skal styrke det sosiale fellesskapet i nærmiljøet, skape bolyst, bygge nettverk, samt avhjelpe individuelle behov."
Intet mindre!;) 

Hva Verdal Frivilligsentral gjør kan du følge med på, på denne hjemmesiden, særlig under Aktiviteter og Nyheter.

Verdal Frivilligsentral skal bidra til å stimulere og styrke det som allerede finnes av frivillige aktiviteter og bidra til å skape nye frivillige aktiviteter og tiltak, både gjennom frivillige organisasjoner og gjennom frivilligsentralen.

VF har desverre ikke økonomi til dyre annonser og annen kostbar markedsføring, så hva som skjer av aktiviteter blir lagt ut på denne siden, noen ganger blir det annonsert eller skrevet om i Innherred, det blir lagt ut på facebookgruppa: frivillig verdal og på Verdal Kommune sin hjemmeside under Hva skjer og Innherred sin Kulturkalender. Følg med!

Hva Verdal frivilligsentral gjerne vil bidra til å gjøre kan du lese i Verdal Frivilligplan   og i Idèbanken. Verdal Frivilligplan er lagt ut som et dokument under Nyheter.


 De beste svarene du kan få på disse spørsmålene er når du tar direkte kontakt med daglig leder i Frivilligsentralen.

Og nettopp det du har på hjertet kan være med å fylle Frivilligsentralen med arbeidsoppgaver og innhold!:)

 

 NB! Om du/dere har positive eller negative erfaringer med frivilligsentralen eller har tanker om hvordan frivilligsentralen bør gjøre ting eller ikke bør gjøre ting, så vil vi gjerne vite om det! På den måten kan vi stadig bli bedre!