PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Verdensdagen for psykisk helse

Elevtekster

Tekster fra Vuku.pdf
Tekster fra Vuku 2.pdf

Verdensdagen for psykisk helse 2013

Se hverandre - gjør en forskjell

Bakgrunn:
Nyere forskning viser at mobbing og ensomhet er noe man drar med seg gjennom hele livet og som kan føre til psykiske helseplager og uteblivelse fra skole og arbeidsliv. Mange opplever å ha mange bekjente, men få de kan beskrive som nære venner. Vi kan alle medvirke til at flere blir inkludert og opplever gode relasjoner, og fokusere på hvordan hver og en av oss kan bidra på sosiale arenaer for at andre skal få det bedre psykisk.

Mål:
Verdensdagen 2013 ønsker å skape en bevisstgjøring rundt det at vi alle kan gjøre en forskjell i eget og andres liv. Verdensdagen vil utfordre den enkelte til å se menneskene de omgås daglig, uavhengig av om de anses som venner eller bekjente. Vi kan ikke alle være venner, men vi kan alle være medmennesker. For å kunne se et menneske i ordets rette forstand, må vi være åpne for inkludering og relasjonsbygging, og tørre å slippe nye mennesker inn i livene våre. Dette vil bidra til at flere klarer å stå i skole og i arbeidsliv.

Engasjer deg! Gjør en  forskjell!

  • Psykisk helse angår oss alle. Snakk om det.
  • Bry deg. Alle trenger å bli sett og verdsatt.
  • Ta ansvar. Inkludering er noe vi gjør sammen.
  • Vær romslig. Verdsett mangfold og ulikheter.
  • Ta problemer på alvor. Finn løsninger sammen.

Les mere på http://www.verdensdagen.no/