PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

TILSKUDD (Ble utdelt i 2012 & 2013)

Frivillige lag og foreninger kan søke om tilskudd til en lavterskelaktivitet eller et tiltak som har en tydelig karakter av forebyggende helsearbeid for barn, unge,voksne og seniorer. Det blir vektlagt at aktiviteten/tiltaket virker inkluderende på ulike målgrupper. Tilskuddene skal bidra til utvikling og etablering av varige aktivitetstilbud, og bør sees i sammenheng med satsinger forankret i det kommunale plansystemet og etableringen av frisklivssentralen.

Tilskuddsmidlene skal støtte:

-Styrking av sosiale nettverk.
-Selvhjelps-og likemanngrupper
-Aktivitet som fremmer sunne levevaner.


For mer informasjon kontakt Verdal Frivilligsentral!


Søknadsskjema:  Søknadsskjema, oktober 2013.doc

NB!  Skjemaet kan du fylle ut og sende pr.e-post, sende i posten eller levere direkte.
Last ned skjemaet i det formatet som passer deg best!